Parlamento Kadın Grubumuzun açıklaması

“Biz, tecavüzcüleri aklayan, kadınların hayatını ömür boyu karartmaya yönelen bu oyunları çok iyi biliyoruz… Geçmişten bugüne, bu oyunları nasıl açık edip “tecavüzcüyle evlendirme” yasalarınızı yerle bir ettiysek; bugün de aynısını yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın!”

Dün, TBMM’de 438 Sayılı Kanun Tasarısı üzerine görüşmeler yapılıp, uzlaşı içinde devam eden oylamalar sona yaklaştığında; tasarının sonunda yer alan geçici maddeyle ilgili, AKP’li 6 milletvekili bir değişiklik önergesi sundular. Önerge, çocuk istismarı faillerine istismar ettikleri çocukla evlenmeleri halinde af getiriyordu. Önerge, muhalefetin şaşkın bakışları eşliğinde oylanarak kabul edildi. Aslında bu değişiklik, 6 AKP’li vekilin hazırladığı bir önergeden çok daha planlıydı. Adalet Bakanının ve iktidarın önergeden haberi vardı. Adalet Bakanı, Genel Kurul’da önergeyi, kendilerinin hazırladığını gizlemeden açık açık savundu. Madde, tepkilerden çekinildiği için tasarıya konmamış, son dakika bir önergeyle tecavüzcülere affın uygulamaya konulması öngörülmüştü.

Kadın hareketi ve feminist hareketin uzun mücadeleler neticesinde değiştirdiği Türk Ceza Kanununun “tecavüzcüyle evlendirme maddesi” bugün tekrar geri getirilmek isteniyor. Üstelik de, bunu çocuklar üzerinden yaparak!

Söz konusu kanun değişikliğiyle, bugüne dek çocukları istismar etmiş kişiler, evlenmeleri halinde cezaevine girmekten kurtulacaklar. Karaman’da, Adıyaman’da yayın yasaklarıyla üstünü örtmek istedikleri çocuk istismarını bugün açıkça Mecliste ve televizyonlarda savunmaktan ve yasallaştırmaya teşebbüs etmekten çekinmiyorlar. Asla izin vermeyeceğiz!

Kanun Tasarısının tümünün kabul edilmesi halinde yaşayacaklarımızı düşünmek bile istemiyoruz. 

- 10 yaşındaki bir çocuğu istismar etmiş bir kimse, çocuk medeni nikah kıyılacak yaşa geldiğinde bu çocukla evlenirse suçu cezasız kalacak. Bu kişinin çocuğun akranı olmasının ya da 50 yaşında, 70 yaşında olmasının hiçbir önemi olmayacak!- Hakimler, 13 yaşında çocukların 50 yaşındaki istismarcılarla rızalarıyla birlikte olduklarına hükmedebilecekler. Dahası, böylesi ilişkilerde rıza aranabilecek! 

- Tecavüze uğrayan çocuklar, baskıyla rızaları olduğunu söyleyecekler!

- Çocuklarını para karşılığı istismarcılara teslim eden kişiler de evliliğin gerçekleşmesi halinde cezadan kurtulacaklar. Çocuk evliliklerinin altında yatan temel nedenlerden biri de ekonomik zorluklardır. Aileler çevrelerinde toplumsal tepki de olmadığından kız çocuklarını belirli bir para karşılığında erken yaşlarda evlendirme yoluna artık ne yazık ki daha sık başvuracaklar! 

- Evlilik halinde boşanma durumuna kadar hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın infazının ertelenmesi de istismara uğramış çocuğun tehditle evliliği sürdürmesine neden olacak!

Çocuk Yaşta Evlilik Ömür Boyu Tecavüzdür!

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, erken evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97.4’ü kız öğrencilerdir. Erken yaşta evlilik içerisine sürüklenen çocukların çoğu, evlilik hayatı boyunca sistematik olarak evlendirildikleri kişinin ve bu kişinin ailesinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalmaktadırlar. Kız çocukların evlendirildikleri kişilerin çoğunun yaşça kendilerinden çok daha büyük oldukları görülmektedir. Çocukların çoğu, hiçbir cinsel bilgi sahibi olmadan evlenmekte, evlendirildikleri kişinin tecavüzüne uğramakta, pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. 15- 19 yaş arası genç kızlarda birinci sırada ölüm nedeni, hamilelik ve doğumun yol açtığı sorunlardır. Çocuklar, evlendirildikleri kişiler tarafından sosyal çevrelerinden koparılmakta, okula gönderilmemekte ve evden dahi çıkmalarına izin verilmemektedir. Çocuk yaşta evlendirilen kadınların birçoğu, ileri yaşlarda dahi öfke ve birçok psikolojik rahatsızlık yaşamaktadırlar.

Dün Mecliste kabul edilen geçici madde, Kanun tümüyle kabul edilip kalıcı hale gelirse bunun anlamı şudur: Tecavüzcüleri hapisten çıkarıp, tecavüze uğrayan çocukları ömür boyu tecavüzcüleriyle hapse koymak!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genel Kurul’da, bu kanunla cezaevlerindeki 4000 kişinin serbest kalacağını söyledi. Sormak isteriz, bu hükümden yararlanacak 4000 kişinin kaçı çocuk, kaçı yetişkindir? Bu “af”la kaç çocuk istismarcısı cezaevinden çıkacaktır; bir zamanların “Hüseyin Üzmezleri” gibi! Tutuklu bulunan kişiler dışında cezadan “kurtarmak” istediğiniz başka “nüfuzlu” çocuk istismarcıları var mıdır?

AKP’li pek çok ismin çocuk istismarını meşru gördüğü ne yazık ki sır değil. Tasarının oylandığı sırada AKP milletvekili adayı Vahdettin İnce CNN Türk’te, 13 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceğini söylüyordu! Aralarında medeni nikah olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında hapis cezası öngören TCK 230. maddenin ilgili fıkralarının da AYM tarafından iptal edilmiş olduğunu düşündüğümüzde durumun daha vahim bir hal aldığını, çocuk istismarcılarına verilen her türlü cezanın evlilik halinde ortadan kaldırıldığını görüyoruz.

Bu kanun değişikliği, “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”ni ve “İstanbul Sözleşmesi”ni de açıkça ihlal etmektedir.

Çocuk yaşta evlendirilen akran çocukların durumları bahane edilerek tecavüzcülere, çocuk istismarcılarına cezasızlık getirilemez. Bir mağduriyeti çözmenin yolu, çocukları evlendirmek olamaz, tecavüz asla meşrulaştırılamaz! 

Devletin yapması gereken; istismar mağduru çocukları evlendirmek değil; tüm çocuklara özgürce yaşayabilecekleri, eğitim ve sağlık hakkına eşit olarak sahip olabilecekleri bir yaşamı sağlamaktır!

Devletin yapması gereken; tecavüzcüyü hak ettiği en ağır biçimde cezalandırmaktır!

Halkların Demokratik Partisi Parlamento Kadın Grubu olarak bu tasarıyı asla kabul etmiyoruz. Tüm kadınlarla birlikte tecavüzcü yasalarınıza karşı direneceğiz. Tecavüzü AKlayamayacaksınız!

Parlamento Kadın Grubu
18 Kasım 2016