Rojava Devrimi dünya halklarına umut oldu...

Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında Kuzey Suriye halkları, IŞİD ve El Kaide türevi çetelere, aynı zamanda Esad rejimine karşı 19 Temmuz 2012’de kendi kaderini tayin edeceği üçüncü bir yolun temellerini attı. Kobanê’de başlayan üçüncü yol inşası Rojava Devrimi’ne dönüşerek sadece Kürt halkı için değil aynı zamanda Suriye’de yaşayan Arap, Türkmen, Ermeni ve Süryani halkları için de umut oldu. Böylelikle kendi halklarının celladı olan baskıcı rejimler, emperyal hevesler peşinde koşan bölge ülkeleri ve küresel güçlerin büyük bölüşüm ve paylaşım savaşı karşısında, coğrafyamızda farklı halkların ve inançların eşitlik, kadın özgürlük mücadelesinin umudu yeşerdi ve büyüdü.

Ambargolar, kuşatmalar ve saldırılar başta olmak üzere işgal girişimlerine, demografik yapının değiştirilmesine karşı Kuzey Suriye halkları iradelerine sahip çıktı. Suriye ve Ortadoğu’da demokratik ve eşit bir arada yaşama modelini inşa etme mücadelesini geliştirdi. Kuzey Suriye’de yaşanan toplumsal dönüşüm, orada yaşayan farklı halkların ve inançların, özgür ve demokratik bir gelecek inşa etme çabalarının önemi, aradan geçen 8 yılda tekrar tekrar görüldü.

8’inci yılında, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin de bir ışığı olan Rojava Devrimi’ni selamlıyoruz. 19 Temmuz 2012’de Kobanê’de başlayan Rojava Devrimi, Kuzey ve Doğu Suriye halklarına ve tüm dünya halklarına kutlu olsun. 


Halkların Demokratik Partisi
Merkez Yürütme Kurulu
19 Temmuz 2020