SADAT ve benzeri yapıların araştırılmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, SADAT adlı kuruluş hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Toplumun güven içinde yaşama beklentisini ciddi şekilde yaralayan ve büyük tedirginlik yaratan SADAT ve benzeri kuruluşların araştırılması, mali desteklerine ve faaliyetlerine ilişkin incelemelerin yapılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gerek uluslararası ve ulusal, gerekse yerel medya organlarında bazı gayri resmi yapıların silahlanma, silahlı eğitim vb. alanlarda çalışmalarına dair haberler ve belgeler çıkmakta; bu iddialar çeşitli televizyon tartışma programlarının konusu olmakta; siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca bu konulara dikkat çeken açıklamalar yapılmaktadır. Tüm bu gelişmeler kamuoyu tarafından endişe ile takip edilmektedir. Bu iddialar arasında, SADAT adlı kuruluşun, harp okulları mülakatını 3 yıl yaptığı ve geçtiğimiz yıllarda da bir organize suç örgütü lideri tarafından yapılan silahlanma çağrısını birlikte organize ettikleri konuşulmaktadır. Ayrıca SADAT isimli bu kuruluşun resmî internet sitesinden, “suikast tekniği” ile “gayri nizami harp” hizmetleri verdiğini duyurmuş olması, toplumdaki rahatsızlığı büyütmektedir. Bu tür haberler ve tartışmalar toplumun güven içinde yaşama beklentisini ciddi şekilde yaralamaktadır. Kamuoyunda tartışma ve büyük tedirginlik yaratan bu tür kuruluşların araştırılması, mali desteklerine ve faaliyetlerine ilişkin incelemelerin yapılması amacıyla, Anayasa’nın 98'inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.

GEREKÇE

Bilindiği üzere yakın Türkiye tarihinde, özellikle 90’lı yıllarda ve öncesinde gayrı resmi militer ve yarı militer yapıların faaliyetleri son derece vahim toplumsal ve siyasal sonuçlar ve büyük acılar yaratmıştı. Derin devlet, derin operasyonlar, katliamlar, faili meçhul cinayetler bu yakın tarih hafızasının önemli parçalarıdır.

Bu yapılarla ne yazık ki hukuken ve siyaseten hesaplaşılamamıştır. Günümüzde bile bu tür yapıların bazıları hakkında hukuki süreçler henüz tamamlanmamıştır. Bir kısmı için ise iddialara yönelik hukuki süreç hiç başlatılmamış, hukuk dışı faaliyetlerinin üstü örtülmüştür.

Bu tür oluşumlar dünyanın çeşitli bölgelerinde de varlıklarını sürdürmüşler ve halen de sürdürmektedirler. Bu tür yapılar ve oluşumlar eliyle hukuk yok sayılarak izlenen yol ve yöntemlerle toplumların geleceği çalınmakta, insanlığa karşı suçlar işlenmektedir. Uluslararası alanda, çeşitli hukuk düzenlemeleri ve anlaşmalar ile bu tarz oluşumları ve faaliyetleri önlemeye yönelik kararlar alınmakta ve yoğun bir mücadele verilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlere göre, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bilinen adı ile SADAT isimli kuruluşun, El Nusra adlı örgüte silah sevk ettiği, harp okullarının mülakatını yaptığı, topluma korku salmak amacıyla silahlanma çağrılarında bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşun resmi sitesinden “suikast tekniği” ve “gayri nizami harp” hizmetleri verdiği de duyurulmuştur. “Bomba imalatı”nın da öğretildiği belirtilen ve bir tahrip eğitim paketinin yer aldığı programda, ayrıca “gayri nizami harp” eğitimi paketi de bulunmaktadır. Bu paket özetle; “istihbarat, mukavemet harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, psikolojik harp harekâtı, gayri nizami harp liderliği’’ gibi eğitimler içermektedir. Bu programa göre, gayri nizami harp kursunu bitirenler, şu yetenekleri kazanmaktadırlar: “Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri.”

SADAT, Adnan Tanrıverdi başkanlığında, TSK’nın çeşitli birliklerinden emekli olan 23 subay ve astsubay tarafından kurulmuş, şirket ana sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır. Resmi internet sitesinde kuruluş, “Uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk şirketi” olarak tanıtılmaktadır. “Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., danışmanlık, eğitim ve ikmal olmak üzere üç ana alanda hizmet sunmaktadır” şeklinde bilgi veren SADAT, kuruluş gerekçesinde, “Müslüman ülkelerin hassasiyetine uygun kontrgerilla eğitimi vermek” ifadelerine de yer vermektedir. Müslüman ülke hassasiyeti ve Müslüman harp terimlerinin ne olduğu konusundaki tartışmalar ise kamuoyunun akıl erdiremediği bir biçimde devam etmektedir. SADAT'ın kurucusu ve yöneticisi Tanrıverdi'nin, "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız" sözleri de toplumda tepki toplamıştır.

Öte yandan iktidar bu kuruluşla ilgili sessizliğini korumaktadır. Ayrıca SADAT’ın kurucusu ve yöneticisi olan Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapmış olması da kamuoyunu endişelendiren faktörlerden biri olmuştur.

SADAT’ın Tokat ve Konya başta olmak üzere birçok bölgede silahlı eğitim kampları olduğunun basına yansımasına rağmen, yetkililer ve iktidar tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca şirket ile ilgili olarak muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin verdikleri soru önergeleri de maalesef yanıtsız bırakılmıştır.

Bu haber ve beyanlar, Türkiye’yi her geçen gün uluslararası ve demokratik hukuktan, demokratik siyasetten ve işleyişlerden uzaklaştırmakta; ülkeyi içinden çıkılmaz bir karanlığa, toplumu ise büyük bir tedirginliğe ve güvensizliğe sürüklemektedir. Yaşanan fiili durumlar da göz önüne alınarak, bu tür yapıların ve faaliyetlerin araştırılması elzem hale gelmiştir. SADAT başta olmak üzere bu tür kurum ve kuruluşların ivedi bir şekilde incelenmesi, mali yapılarının ve desteklerinin, siyasal, toplumsal ve uluslararası etkilerinin ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için Meclis araştırması açılması TBMM’nin tarihi sorumluluğudur.

21 Ekim 2021