HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde cezaevi idaresinin 'cezaevinde yangın çıkabilir' gerekçesiyle getirdiği 6 kitap sınırlaması hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yazılı soru önergesi verdi. Sarıyıldız, önergede insanların bilgiye ulaşma, bilgi üretiminde bulunma ve aydınlanma araçlarından biri olan kitap okuma ve kitap yazmanın temel insani bir hak olmanın ötesinde düşünce özgürlüğünün vazgeçilmezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Cezaevi idaresinin bu konudaki sınırlaması ile tutsakların en doğal haklarından biri olan bilgiye ulaşma hakkının engellendiğine dikkat çeken Sarıyıldız, "Cezaevi idaresinin başlattığı bu uygulama aynı zamanda bir tecrit politikasıdır. Nevşehir Cezaevi Müdürlüğü'nün keyfi uygulaması sonucunda doğan hak ihlalinin derhal ortadan kaldırılması önem arz etmektedir" diye belirtti. Sarıyıldız, Adalet Bakanı Bozdağ'a yanıtlaması talebi ile şu soruları sordu:

"Cezaevlerinde tutsakların en temel ihtiyaçlardan biri olan kitaplara dönük getirilen sınırlamanın gerekçesi nedir?
Tutsaklara, cezaevi idaresinin kitap sınırlamasına gerekçe olarak 'cezaevinde yangın çıkabilir' şeklinde bir beyanatı olmuş mudur? Olmuş ise bu gerekçenin hukuki herhangi bir dayanağı var mıdır?
Bilgiye ulaşma hakkını keyfi olarak ihlal eden cezaevi yetkilileri hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise söz konusu soruşturma ne aşamadadır?
Cezaevi idaresinin başlatmış olduğu kitap sınırlamasının kaldırılması konusunda Bakanlığınızın herhangi bir girişimi olmuş mudur?"

25.07.2014