Sermayeyi önceleyen tarım politikalarının bedelini çiftçiler ödüyor!

Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması:

24 Ocak kararlarıyla başlayan ve AKP döneminde ivme kazanan neoliberal politikalarla sermaye öncelenerek, küçük ölçekli çiftçilik tasfiye edilmiş, yüz binlerce çiftçi toprağını terk ederek kentlere göç etmiş ve işsizlik kervanına katılmıştır. 

19 yıllık AKP iktidarında toplumun sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim hakkını sağlayan gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesi yok edilmiştir. Çok uluslu şirketlerin daha fazla kar elde etmesi yönünde politikalar hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, 2006 yılında çıkarılan ‘tohum kanunu’ ile geleneksel çiftçiliğin temel yapı taşlarından biri kabul edilen atalık tohumların kullanımı yasaklanmış artık çiftçilerin kendi ürettiği ürünlerden değil çok uluslu şirketlerden alınmaya başlanmıştır. Şirketlerden alınan tohumların verimli olabilmesi için tarım ilaçları olarak sunulan ancak insan ve doğa yaşamı için tehlike oluşturan zehirler çiftçilerin vazgeçilmez unsurlarından biri haline getirilmiştir. Diğer taraftan kimyasal gübrelerle birlikte geleneksel çiftçilik adeta tasfiye edilmiştir. 

AKP’nin tarım politikalarına eşlik eden ekonomik kriz, pandemi ve döviz kurlarındaki artışın üzerine bir de kuraklık eklenince çiftçiler artık üretim yapamaz hale gelmiştir. Çiftçiler, girdilerle birlikte çok uluslu şirketlere bağımlı hale getirilmiştir. Bu bağımlılıkla birlikte artan girdi maliyetleri karşısında çiftçiler özel ve kamu bankaları başta olmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ve tefecilere borçlanmıştır. Çiftçilerin kamu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları 150 milyar TL’yi geçmiştir. 

Bugün Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim yapıp ürünlerini satamayan çiftçiler ürünlerini çöpe dökerek, AKP’ye karşı tepkilerini dile getirmektedir. Binlerce çiftçinin toprağı, traktörü, mal varlığı haczedilirken borcunu ödeyemeyen bazı çiftçiler ise intihar etmektedir. Kuraklıktan dolayı ürünlerinin yüzde 80’ini kaybeden çiftçiler AKP’nin içinde bulundukları bütün olumsuzluklara karşı politika üretememesini protesto etmektedir. 

Gıda krizi kapıdadır. Halkların Demokratik Partisi olarak çokuluslu şirketlerin, rant ilişkilerinin karşısında, binbir emekle üretim yapan çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimizin içinde bulundukları sorunları el ele vererek çözebileceğimize inanıyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen üretim yapan çiftçilerimizle birlikte bu bozuk düzeni değiştirmeye gücümüz var ve bunu gerçekleştirme sözümüzü yeniliyoruz. 

Rıdvan Turan 
Tarım Komisyonu Sözcüsü
2 Haziran 2021