Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

Soma’dan Şırnak’a Türkiye’nin dört bir yanında iş cinayetleri devam ediyor. 11 Haziran’da Şırnak’ta üç işçi kaçak kömür madenlerinde diğer tüm iş cinayetleri gibi insan yaşamını hiçe sayan çalışma koşulları nedeniyle can verdi. Daha bir hafta önce yine aynı bölgede bir işçi toprak altında kalarak can vermişti.

Şırnak’ta gerçekleşen iş cinayetleri, Kürt illerinde emekçilerin Türkiye’nin diğer bölgelerinden daha da vahşi koşullarda çalışmak zorunda kaldıklarını göstermiştir. Cumhuriyet’in izlediği ekonomik politikaların yarattığı eşitsizlik son 30 yıldır süren çatışma koşulları ile derinleşmiştir. Sınır ticaretinin engellenmesi ve bölge ekonomisinin temelini oluşturan tarım ve hayvancılığın neoliberal politikalara kurban edilmesi, Kürt illerinin ekonomisini sarsmıştır. Köyü boşaltılan ya da köyünde, kasabasında yaşamını sürdürebilecek gelirden yoksun kalan Kürt emekçiler, bölge illerinde en vahşi koşullarda çalışmaya razı edilmektedir. Bu koşullarda çalışmak istemeyen Kürt emekçileri ise—mevsimlik ya da kalıcı işçi olarak—göç ettikleri yerlerde bekleyen koşullar çok da farklı değildir. Özellikle bahar ve yaz aylarında iş cinayetlerinin büyük çoğunluğunda adeta ölüme gönderilenler tarım ve inşaat sektöründe çalışan Kürt emekçilerdir.

Kürt emekçilerin gerek kendi yurtlarında gerekse göç ettikleri bölgelerde ölümüne çalışma koşullarına rıza göstermelerini Türkiye genelinde emekçilerin karşı karşıya olduğu nedenlerden ayırmak mümkün değildir. Ancak Kürt illerinin sosyo-ekonomik yönden geri bırakılmışlığı, savaş koşulları ve ayrımcı politikalar Kürt emekçilerin iş cinayetleriyle daha çok karşılaşmasına neden olmaktadır.

Halkların Demokratik Partisi olarak işçi katliamları ve iş cinayetlerine ilişkin olarak yaptığımız birçok açıklamada belirttiğimiz üzere AKP Hükümeti, işçileri göz göre göre ölüme gönderen çalışma düzeni ve bu çalışma düzenine gerekçe olarak gösterilen ekonomi politikalarının Türkiye’deki uygulayıcısı olarak iş cinayetlerinden birinci dereceden sorumludur.

Şırnak’ta hemen tamamı kaçak olan ve hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı madenler Şırnak halkının neredeyse tek geçim kaynağıdır. Şırnak madenlerinde işçi ölümlerinin son bulması için TKİ, tüm madenleri bünyesine almalı ve işçi güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yapılana kadar işçileri sosyal güvencelerini sağlayarak ve ücretlerini ödemelidir. Öte yandan Şırnak ve geri bıraktırılmış Kürt illerinde doğa ve emek sömürüsünün olmadığı, bölge insanının ihtiyaçlarını temel alan yatırımlar yapılmalı ve istihdam alanları açılmalıdır.

Özgür Müftüoğlu
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
12 Haziran 2014