Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

Manisa’nın Soma İlçesi’nde meydana gelen iş katliamında, bu satırların yazıldığı anda 300’e yakın canımızı kaybettiğimiz anlaşıldı. En az 200 madenciye ise henüz ulaşılamadığı açıklandı. Yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı madencilere acil şifalar diliyoruz.

Daha fazla kâr uğruna emekçilerin yaşamlarını önemsemeyen bu insanlık dışı sömürü sistemine ve çalışma koşullarına artık yeter diyoruz. Her ay, karnını doyurabileceği, kredi borçlarını ödeyebileceği bir gelir için çabalayan emekçilerin ‘kaza’ denilerek canı alınıyor. Bugün Türkiye’de her ay ortalama 100-120 işçi ve emekçi hayatını üretim sürecinde yitiriyor. Türkiye iş cinayetleri konusunda Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü durumdadır.

Maliyetleri düşürüp, karlarını arttırmak için insan canından beslenen sermayeye ve buna göz yuman devlete artık yeter diyoruz. Soma madenlerinde kayıt dışı çalıştırılanların bulunduğu; Bakanlık denetimlerinin göstermelik yapıldığı biliniyor. Buna rağmen Çalışma Bakanlığı’nın, daha cenazelerin madenden çıkarılmadığı saatlerde, pişkince denetimin yeni yapıldığını açıklaması insanlık dışıdır ve suçun itirafıdır.

İşçi sınıfının mücadele aracı olmak yerine sermayeyle ve siyasi iktidarla işbirliği yapan, insanlık dışı koşullarda çalışılmasına göz yuman sendikalara artık yeter diyoruz.

HDP olarak; emekçilerin canlarını tehlikeye atmadan insanca çalışabilmeleri ve iş cinayetlerinin önlenmesi için, başta taşeron sistemi olmak üzere düşük ücretli, güvencesiz ve esnek çalışma düzenini durdurmaya çağırıyoruz; iş cinayetlerinin her düzeydeki sorumlularının derhal yargılanmasını istiyoruz.

Sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, yurttaş girişimlerini, vicdan sahibi her insanı bu duruma daha fazla boyun eğilmeyeceğini göstermeye çağırıyoruz.

Tüm üretenler, insanlık dışı bu çalışma düzenine karşı üretimden gelen güçlerini kullanacaktır. Yas için genel grev/direniş ve genel eylemlerin bütün Türkiye’de gerçekleşmesi yönünde; üniversitelerde ve okullarda derslerin boykot edilmesi, esnafın tepki göstermesi, çalışan her yurttaşımızın bu durumu kabullenmeyeceğini ilan etmesi için mücadele edeceğiz. 15 Mayıs 2014 Perşembe günü halklarımızı, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte sokağa, tepki göstermeye çağırıyoruz.

İş cinayetlerinin sürmesinin, Soma madenlerinde toplu bir katliam yaşanmasının siyasal sorumluluğu AKP Hükümeti’nindir. İşçi ve emekçilerin çalışma koşullarını insanileştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayan; işyeri denetimlerinin gerektiği gibi gerçekleştirilmesini sağlamayan, başta Başbakan olmak üzere tüm siyasi ve bürokrat sorumluları istifaya çağırıyoruz.

Soma’daki madenci katliamını, sorumlularını unutmayacağız, unutturmayacağız.

HDP Merkez Yürütme Kurulu
14 Mayıs 2014