Eş Genel Başkanlarımızın açıklaması:

Bilindiği gibi, bir süredir siyasi gerilim yaşanan Tayland’da ordu yönetime el koydu. Tayland, 1932 yılından bu yana 12. askeri darbesini yaşıyor.

Türkiye’nin askeri darbeler tarihinden de bildiğimiz gibi, bu tür dikta rejimleri demokrasi mücadelesinin önündeki başlıca engellerden biridir. O nedenle dünyanın farklı bölgelerinde, örneğin Tayland’dan önce Mısır’da yaşanmış olan, insan haklarını ve demokratik hakları ayaklar altına alan bu tür darbeleri kaygıyla izliyor ve kınıyoruz.

Demokrasi ancak toplumların demokratikleşmesiyle gelişir. Yaşanan siyasi krizlerin aşılmasında radikal ve çok yönlü demokratikleşme programları etkili olabilir. Askeri darbeler, popülist, yolsuzluğa bulaşmış ve çıkar ağlarına dayalı ekonomik rejimleriyle toplumsal eşitsizlikleri derinleştiren, kendi dar çıkarlarını demokrasinin gelişmesine önceleyen sermaye iktidarlarının hazırladığı zeminlerde gerçekleşiyor.

Bu demokrasi karşıtı darbeler mirasının güncel bir tehdit olmaktan çıkması için ilk olarak darbeler, insan hakları ihlalleri ve insanlık suçları ile hesaplaşılması gerekiyor.

Bunun için kırılgan demokratik rejimlere sahip ülkelerin siyasi ve bürokratik kadrolarını demokratikleşme yönünde kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Darbelerle karşı karşıya kalan ülke halklarının demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelelerini selamlıyor ve dayanışma duygularımızı sunuyoruz.

Tayland'daki askeri darbeyi şiddetle kınıyor, barış ve demokrasinin acilen sağlanmasını diliyoruz. Tayland’da darbe yapmış olan askeri yetkilileri, öncelikle insan hakları, demokratik hak ve özgürlükler konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz. Bir an önce evrensel değerlere uygun demokratik bir anayasal çerçevede seçimlere gitmeye ve demokrasinin geri dönülmez biçimde yerleşmesi için atılacak adımları engellememeye çağırıyoruz.

Sebahat Tuncel – Ertuğrul Kürkçü
HDP Eş Genel Başkanları
23 Mayıs 2014