TTBden partimize ziyaret: 12 Eylülden beri TTB hedeftedir

TTB Merkez Konseyi 2’inci Başkanı Ali İhsan Ökten ve Genel Sekreter Vedat Bulut partimizi ziyaret etti. Heyet; Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcılarımız Özlem Gündüz ve Mahfuz Güleryüz ile PM Üyemiz Leman Kiraz tarafından karşılandı. 

TTB: Yaptığımız bilimsel çalışmalar nedeniyle iktidarın hedefindeyiz

Son dönemlerde yaşadıkları baskılara ve iktidarın TTB’ye yönelik saldırılarına ilişkin bütün siyasi partileri ziyaret ettiklerini belirten Ali İhsan Ökten, şunları söyledi:

“Süreci aslında hepimiz biliyoruz. Şebnem Hoca nezdinde TTB ve sonrasında TMMOB'a ve aslında toplumun tüm katmanlarına, demokratik kitle örgütlerine, meslek örgütlerine bir korku yayma politikasının yansımalarını izliyoruz. Şebnem Hocanın yaptığı bir açıklamadan dolayı bir dezenformasyon süreci yaşadık. Bunun sonucunda Şebnem Hocamız şu an tutuklu. Hedef TTB’dir. TTB, pandemi süresince bilimsel ve sahadan aldığı gerçek verilerle toplumun en güvenilir kurumları arasına yükseldi. Sağlık konusunda yürüttüğü alternatif politikaları nedeniyle, iktidarın yürüttüğü sağlıkta dönüşüm politikasının sağlığın çöküşünü getirdiğini söylediği için ve ayrıca savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için, daha önce buna benzer baskılarla Merkez Konseyin hem başkanı hem üyelerinin hakkında birçok kez davalar ve soruşturmalar açıldı. Burada bizim amacımız bir taraftan meslek örgütü olarak meslektaşlarımızın haklarını korumak, diğer taraftan toplumun daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlamaktır. Yaptığımız tüm çabalar bu yönde. İnsanın olduğu her yerde varız, sorun yaşanan her alanda söz söyleriz. Bunun için dönem dönem iktidarların hedefi haline gelmiş durumdayız. Umarız ki Şebnem Hocamıza uygulanan anti demokratik gözaltı ve tutuklama süreci en kısa zamanda sona erdirilir. TTB Merkez Konseyi olarak görevimizin başındayız, aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarız tüm toplum hakikatin ve gerçeğin farkına varacaktır.”  

Sancar: TTB’nin hedef alınması tesadüf değildir, 12 Eylül yönetimi de TTB’yi hedef aldı

Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar da TTB’ye yönelik saldırılara tepki göstererek şunları söyledi:

“Süreci başından beri yakından izliyoruz. TTB’ye yönelik bu saldırıların ve baskıların tesadüf olmadığının farkındayız. TTB’nin tarihinde bu ilk defa rastlanan bir durum da değil. Duruşu hep insan hakları, yaşamı ve demokrasiyi esas almıştır. Nusret Fişek’i hep hatırlatırım. İdam cezalarına karşı duruşu nedeniyle 12 Eylül yönetiminin hedefi haline gelmişti. Sonraki yıllarda Selim Ölçerler, Füsun Sayek Hocamız ve en son TTB Merkez Konseyinin ‘Savaş bir insan halk sağlığı sorunudur’ açıklaması tam da TTB’nin neden hedef alındığını gösteren hedeflerdir. Şebnem Hoca da bu geleneği daha ileri taşımak sorumluluğuyla hareket eden çok değerli saygın bir bilim insanıdır ve meslek örgütü çalışmalarını bu bilinçle yürütmektedir. Amaç toplumu sindirmek, muhalefeti susturmak ve böylece iktidarın kendine dikensiz gül bahçesi yaratmasıdır. Buna karşı en geniş dayanışmayı yaratmak da bizlerin sorumluluğudur. Toplumun bütün kesimlerini bu konuda aydınlatmaya yönelik girişimleri değerli buluyoruz. Biz de aynı yönde çalışma yürütüyoruz, yürüteceğiz de. İnsan haklarından, adaletten ve demokrasiden yana derdi ve kaygısı olan bütün kesimleri bu politikaya karşı birlikte durmaya biz de çağırıyoruz. Şebnem Hocamız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu, büyük bir adaletsizlik ve haksızlıktır. Orada geçirdiği her saat bu adaletsizliği daha da büyütmektedir. O nedenle Şebnem Hocamız derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bizler de bu konuda sesimizi hep yükselteceğiz. Bu mücadeleyi de bütün demokrasi güçleri olarak inşallah başarıya ulaştıracağız.”  

3 Kasım 2022