TÜGVA’nın faaliyetlerinin araştırılmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç; iktidar tarafından desteklenen TÜGVA’nın faaliyetlerinin araştırılması, sebep olduğu haksız kazanç, usulsüzlük, devlet kurumlarında kadrolaşma ve yolsuzlukların tespit edilerek telafi edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İktidar tarafından desteklenen TÜGVA’nın faaliyetlerinin araştırılması, sebep olduğu haksız kazanç, usulsüzlük, devlet kurumlarında kadrolaşma ve yolsuzlukların tespit edilerek telafi edilmesi, adaletsizlik üreten faaliyetlerinin incelenerek telafisi için yol haritasının belirlenmesi ve tüm bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan kamu ve yurttaşların maddi-manevi zararlarının belirlenerek sorunların giderilmesine yönelik çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

GEREKÇE

Türkiye Gençlik Vakfı, bilinen ve kamuoyunda tartışılan adıyla TÜGVA, Türkiye’de siyasetin ve kamuoyunun son dönemki tartışmalarının ön sıralarında yer almaktadır. Bir gazetecinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ve kamuoyuna ilettiği bilgiler TÜGVA’nın hukuk dışı faaliyetlerini gözler önüne sermeye başlamıştır.

Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilerden sonra, bir yandan TÜGVA ile ilgili daha çok hukuksuzluk örneği kamuoyuna yansımış, diğer yandan ise iktidar destekli medya TÜGVA ile ilgili bilgileri paylaşanlar hakkında karalama kampanyasına başlamıştır.

TÜGVA’nın iktidar tarafından savunulmasını anlamak için sadece üst yönetiminde yer alan iktidar mensuplarına bakmak yeterlidir. Basında yer alan bir habere göre “…Vakfın en üst organı olan Yüksek İstişare Kurulu'na Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da girdi. Halen kurulda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP milletvekilleri Abdulkadir Özel, İsmail Emrah Karayel, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu … görev yapıyor.” Öte yandan TÜGVA’nın açılışını AKP Genel Başkanı’nın yaptığı ve 2016 yılı itibariyle hükümet tarafından vergiden muaf tutulduğu bilinmektedir.

İktidarın TÜGVA’yı koruma çabalarına rağmen, Vakıfla ilgili hukuksuzluk, yolsuzluk, haksızlık haberleri çıkmaya devam etti. TÜGVA’nın birçok iktidar belediyesinden, destek gördüğü ve kayyım atanan belediyeler de dahil halkın kurumları ve kaynaklarına yönelik hukuksuzlukların çok fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu kapsamda, gerek AKP’li gerekse de AKP tarafından atanan kayyımların idaresindeki belediyelerin TÜGVA’ya verdikleri hukuk dışı desteklerin sadece birkaç örneği şu şekildedir: AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜGVA’ya en az 12 yapı tahsis etmiş, AKP'li Bayrampaşa Belediyesi TÜGVA'nın yıllık 500 bin TL'yi aşan yurt kirasını ödemiştir. Yanı sıra Kayapınar belediyesi bünyesinde bulunan Diclekent mevkiinde bulunan yaklaşık 20.000 m2’lik Ekin Ceren parkı, kayyım tarafından plan değişikliği yapılıp seçime 2 gün kala milli emlak adına tescillenip 1 Nisan 2019’da TÜGVA vakfına tahsis edildi. Şırnak belediyesi kayyımı belediyenin “Engelsiz Yaşam Parkı”nı 15 yıl süreyle TÜGVA’ya kiraladı. Silopi belediyesi kayyımı seçimlere 5 gün kala belediyeye ait Laleş Kültür ve Sanat Merkezi'nin bir bölümünü aylık 200 TL karşılığında 3 yıllığına TÜGVA'ya kiraladı. Silvan belediyesi bünyesinde bulunan Maya Kadın Kurumu TÜGVA’ya devredildi.

TÜGVA aynı zamanda kamu kurumlarına dair atamalarda listeler halinde usulsüz ve hukuk dışı personel yerleştirme hususu ile de gündemdedir. TÜGVA eliyle TSK'dan Emniyete ve yargıya kadar birçok farklı devlet kurumuna personel yerleştirildiği ve deyim yerindeyse devlet içinde devlet kurulduğu görülmektedir. Nitekim TÜGVA Genel Başkanı katıldığı bir medya programında listelerin yer aldığı “belgelerin sızdırıldığı”nı itiraf ederek, bu hukuk dışı yapılanmayı kabullenmiştir.

Kurulduğundan bu yana her geçen yıl büyüyen bu yapının, iktidarın desteği olmadan bu konuma gelemeyeceği açıktır. Nitekim TÜGVA’nın üst ve yerel yönetimlerinin profilleri, iktidarla olan ilişkileri ve hukuksuzluklar açık olmasına rağmen, iktidar mensupları tarafından faaliyetlerinin canhıraş şekilde savunulması, yargının iddialar hakkında soruşturma dahi açmaması, TÜGVA-iktidar ilişkilerinin en net fotoğrafını kamuoyuna sunmaktadır.

TÜGVA ile ilgili tüm iddiaları hukuksuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk ve devlet kurumlarında kadrolaşma kategorilerinde değerlendirebiliriz. Kamuoyunun vicdanını yaralayan bu yapı ve ilişkiler ağı araştırılmalıdır. Bu yapının sebep olduğu adaletsizliklerin ve haksız şekilde ele geçirdiği kamu kaynaklarının tespit edilmesi, faaliyetlerinden dolayı doğan maddi ve manevi zararların telafi edilmesi, bu yapının ve hukuk dışı ilişkilerin yarattığı tahribatların giderilmesi için Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması gerekmektedir.

19 Ekim 2021