HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, sığınma evindeki kadınların oy kullanamamaları ile ilgili Aile ve ve Sosyal Politikalara Bakanı Ayşenur İslam tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tüzel, önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"En temel vatandaşlık haklarından biri olan seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakılan büyük bir kesim bulunmaktadır. Erler ve mevsimlik işçiler yanı sıra şiddet mağduru kadınlar da oy kullanma haklarını kullanamamaktadır.

Gördükleri şiddet karşısında sığınma evlerine yerleşen kadınlar, nüfus kayıt sisteminde gözükmedikleri için oy kullanamamaktadır. Listelerde isimleri gözüken kadınların oy kullanmaları da farklı riskleri beraberinde getirmektedir. Kadınların oy kullanma haklarını kullanabilmesi için gizlilik ifşa edilmeden pratik düzenlemeler yapılabilecek iken, ‘güvenlik’ gerekçesiyle oy haklarının engellenmesi demokrasiyle bağdaşmadığı gibi, siyasete katılma hakkının ihlalidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddeti Önleme İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) bağlı Belediyelerin danışma merkezleri veya ŞÖNİM’lerin adresi gösterilerek sorun çözülebilir. Sığınma evlerindeki kadınların en temel yurttaşlık haklarından mahrum edilmemeleri için gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerekmektedir."

Tüzel, soru önergesinde şu soruları sordu:

"Sığınma evlerinde kalan şiddet mağduru kadınlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilecek midir?
Belediyelerin danışma merkezleri veya ŞÖNİM’lerin adresi ifşa edilmeden, şiddet mağduru kadınların temel yurttaşlık haklarından oy kullanma hakları temin edilemez mi?
Kadın sığınma evlerinde kalan kadınların oy kullanma haklarının sağlanması için Bakanlığınızca, ilgili merciler nezdinde bir girişimde bulunulmuş mudur?
Bu sorunun kalıcı olarak çözümü için yasa bir çalışma mevcut mudur?"

08.08.2014