Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü kutlu olsun!

Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması:

17 Nisan 1996’da Brezilya’da Topraksız Kır İşçileri toprağa erişmek için verdikleri meşru mücadele sırasında şirket ve devletin güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğramış ve 19 çiftçi acımasızca katledilmiştir. Bu vesileyle mücadele ederken hayatını kaybeden işçileri saygıyla anıyoruz.

Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü olan 17 Nisan’a tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyon üzerinde insanın hayatını kaybettiği Covid-19 pandemisiyle giriyoruz. Çok uluslu tarım ve gıda tekelleri dayattıkları üretim ve tüketim biçimleriyle besin değeri düşük, sağlıksız gıdaları piyasaya sunarak insanların bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve onları Covid-19 salgınında olduğu üzere, hastalıklar karşısında çaresiz bırakmaktadır. Pandemide bir kere daha görüldü ki; dışa bağımlı politikaların terk edildiği, endüstriyel tarım yerine ekoloji temelinde küçük ölçekli, yerel çeşitliliğin ve üretimin olduğu, gıda güvencesi, güvenliği ve egemenliğine dayanan bir sistemi oluşturmak gerekmektedir.

Yine pandemide ithalat kıskacında tüm dünyada bir gıda sorunu ortaya çıkmıştır. Ancak başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere, küçük ölçekli çiftçi ve köylüler üretimin bütün aşamalarında zor şartlar altında çalışarak, hayatları pahasına, ihtiyacımız olan gıdaların soframıza gelmesinde büyük bir emek sarf etmişlerdir. Çiftçilerimiz pandemide; mazot, gübre, tohum gibi girdi maliyetlerinin neredeyse %100 artmasına rağmen zararına da olsa üretmeye devam etmiştir. Çiftçilerimiz son dönemlerdeki ani kur değişikliklerinden doğrudan etkilenmiştir. Bu sebeple çalıştıkça borcu artan, emeğinin karşılığını bulamayan çiftçi, tarımsal üretim alanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bugün gelinen noktada çiftçilerin borcu 130 milyar TL’yi aşmıştır. Çiftçiler 2019’da hak ettikleri destek ödemelerini bile 2020’de alabilmişlerdir.

AKP iktidarı salgında tarım emekçilerini sağlık ve ekonomik yönden yalnız bırakarak adeta ölüme mahkûm etmiştir. Salgında vakaların ve ölümlerin en çok yükseldiği bugünlerde iktidar, ekonomik dar boğazda olan çiftçiler için çözümler üretmesi gerekirken, sermaye lehine olan mevcut tarım politikalarını sürdürmektedir.

Böyle bir tablo karşısında tarımı dışa bağlı olmaktan çıkaran, çiftçiyi uluslararası tekellere karşı koruyan politikalar hayata geçirilmelidir. Türkiye’deki tarım emekçilerinin hak ettiği ekonomik, sosyal ve sağlık şartları hiç vakit kaybetmeden yasalarla güvence altına alınmalıdır. Bu vesileyle tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin gününü kutluyor, çiftçilerimize pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları sebebiyle saygılarımızı sunuyoruz.

Rıdvan Turan
Tarım Komisyonu Sözcüsü ve Mersin Milletvekili
17 Nisan 2021

Açıklamanın Kürtçesine buradan ulaşabilirsiniz.