Vekilimize saldıranlar da emri verenler de suçludur, lanetliyoruz...

Bugün Yüksekova'da kolluk gücü demokratik hak kullanımını ağır şiddet kullanarak engellemiş ve milletvekillerimizi darp etmiştir. 

Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik; kolluğun yoğun şiddeti neticesinde ağır yaralanmış, bacağında ve burnunda kırıklar oluşmuştur. 

Polisin bu saldırısı, vekilimiz Habip Eksik üzerinden ona oy vermiş olan Kürt halkına yapılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı, yurttaşları darp etmeye ve hatta öldürmeye yönelik emir, söylem ve politikalarla açık bir şekilde suç odağı olarak işlemektedir. 

Bu şiddetin azmettiricisi ve müsebbibi en başta  İçişleri Bakanı ve İşiçileri Bakanlığıdır. Mafya iltisaklı ve irtibatlı bir bakana “istifa et” demenin bir anlamı kalmadığını da biliyoruz. 

Hukukun işlediği bir ülkede milletvekilimizi darp eden kolluk kuvvetlerinin ve emir verenlerin görevden uzaklaştırılması ve acilen soruşturma açılması gereklidir. Ama öyle bir ülkede değiliz. Saldırıların emirleri en tepeden aşağıya doğru kademe kademe verilmektedir. Hukuksuzluk ve suç işleme en tepeden aşağıya doğru kademe kademe yapılmaktadır. 

Kürt halkının seçilmiş iradesini kayyım atayarak belediyeler üzerinden gasp etmiş olanlar, şimdi de halkın temsilcilerine, milletvekillerine düşmanca saldırmaktadırlar. 

Kürt düşmanlığında sınır tanımayanlar, halka ve vekillerine saldıranlar, çok uzak olmayan bir vakitte halkın demokratik gücünü sandıkta bir kez daha göreceklerdir. 

TBMM Başkanı, parlamentonun üyelerinin maruz kaldığı bu saldırıları görmezden gelirse ve sesini çıkarmazsa, milletvekillerine yapılanları onaylamış olacaktır. 

Tüm demokratik kamuoyunu bu saldırıyı kınamaya ve protesto etmeye çağırıyoruz. Bu vahim saldırı karşısında sessiz kalanlar, bir gün kolluk şiddetinin ve İçişleri Bakanlığı’nın tüm ülkeyi karanlığa gömeceği günlere cevaz veriyor olacaktır.

Meral Danış Beştaş - Hakkı Saruhan Oluç
HDP Grup Başkanvekilleri
9 Ekim 2022