Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

Türkiye yeni bir yasak dalgası ile karşı karşıya kaldı. Başbakan Erdoğan, daha önce Facebook ve sosyal medya ile ilgili kullandığı yasakçı ifadeleri Twitter alemi için de kullanmasının ardından yurttaşların Twitter’a erişimi engellendi.

Sosyal medya alanını ve internet dünyasını yasak ve engellerle kısıtlama çabası dünyada ilk kez Türkiye’de yaşanmıyor. Bugün Türkiye’de yaşananlar, dünyanın otoriter ve baskıcı, demokratik olmayan, dikta rejimlerinin başvurduğu önlemlerin bir benzeridir.

AKP Hükümeti, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtladığı gibi, anayasal bir hak olan haber alma ve iletişim hakkını da engelliyor. 

Bu tür engellerin istenilen sonucu doğurmadığını Başbakan Erdoğan diğer otoriter ve baskıcı ülkelerdeki muadillerine sorsa öğrenirdi. 

Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğüne kararlı ve istikrarlı bir şekilde sahip çıkmış olan herkes, haberleşme imkanlarını yaratarak bu yasakları da aşacaktır ve aşmaya da başlamıştır.

Bu engeller asla kabul edilemez.  HDP, hem ulusal hem de uluslararası alanda haberleşme özgürlüğünün çiğnenmesine karşı bütün hukuk yollarını kullanacaktır.

Hükümeti uyarıyoruz. İfade özgürlüğü hiçbir yasakla engellenemez. Bu otoriter uygulamalardan, baskıcı rejim hevesinden vazgeçin. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ciddi sorunlara ancak daha fazla demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü ve artan haberleşme imkanları ile çare bulunabilir. Cesaretleri halkın sesini kısmaya yetenler, hakikatlerden korkanlardır ve hakikatler bir kenara bırakılarak barışçı toplumsal dönüşümler başarılamaz.

Demokrasiyi de, hak ve özgürlüklerimizi de mücadelemizle kazanacağız. Başbakan Erdoğan ve iktidarı, elini Twitter’den ve sosyal medyadan çekmelidir. 

Saruhan Oluç
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı 
22 Mart 2014