2022 Bütçesi Sarayın bütçesidir

2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine ilişkin muhalefet şerhimiz:

SARAYIN DEĞİL HALKIN BÜTÇESİ…

Halkların Demokratik Partisi 2021 yılı boyunca, yaşanan ekonomik krize karşı halkın taleplerini ve itirazlarını dinlemek üzere İstanbul’dan Van’a, Mardin’den İzmir’e kadar Türkiye’nin dört bir yanında “İş ve Aş Buluşmaları” gerçekleştirmiştir. Bu buluşmalar sonucu ortaya çıkan talepler her düzeyde TBMM’ye taşınmıştır.

2022 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce de HDP, “Bütçe Buluşmaları” adı altında hem sivil toplum örgütleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler gibi kurumlarla görüşmeler yapmış, hem de doğrudan halk buluşmaları düzenleyerek birçok etkinliği hayata geçirmiştir.

Halkların Demokratik Partisi, 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmeleri boyunca, hem komisyonda görevli vekilleri hem de komisyon dışından katılan vekilleri yoluyla en az 1300 dakika konuşma yapmış, görüşmeleri komisyonun bütçe görüşmelerini halktan gizlemeye dönük aldığı yayın yasağına karşı sosyal medya üzerinden halkla paylaşmaya çalışmıştır.

HDP, bütçenin içeriğine dair TBMM’de sayısız basın açıklaması yapmış, bu açıklamalar dışında aşağıdaki konularda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ve TBMM kampüsü içerisinde protesto eylemleri gerçekleştirmiştir.

HDP olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na toplam 34 önerge sunduk. Anadili temelli çok dilli eğitim önergemiz Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle işleme alınmadı. Kalan 33 önergemizin tamamı AKP-MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Bizler HDP olarak, bütçe görüşmeleri boyunca Sarayın Bütçesine karşı Halkın Bütçesi’ni savunduk. Bu bütçe şerhinde de Halkın Bütçesi’nin teorik, iktisadi, siyasal arka planını ve dayanaklarını detaylıca açıklıyor, iktidarın ezilenlere, emekçilere, kadınlara, gençlere, çocuklara, doğaya karşı uyguladığı politikaları teşhir ediyor, eleştiriyor ve alternatif önerilerimizi sıralıyoruz.

Bütçe şerhimizin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

4 Aralık 2021