Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması.
Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Ümit Dede'nin açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması.
Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcülerimiz Gülsüm Ağaoğlu ve Veli Saçılık'ın açıklaması.
Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcülerimiz Gülsüm Ağaoğlu ve Veli Saçılık'ın açıklaması.
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Ümit Dede'nin açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması.
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması.
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması.
Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcümüz Hediye Karaaslan'ın açıklaması.
Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması.
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması.
Yeniden ortaya çıkan mafya-siyaset-bürokrasi ilişkilerine ve yarattığı çürümeye ilişkin partimiz HDP ile EMEP, Halkevleri, Sol Parti, TİP, TKP ve TÖP tarafından yapılan ortak açıklama.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.