Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın soru önergesi.
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin muhalefet şerhimiz.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz, Meclis Başkanlığı tarafından genel görüşme açılması talebinde bulundu.
Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın önergeleri.
Batman Milletvekilimiz Necdet İpekyüz'ün araştırma önergesi.
Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Kanun Teklifini TBMM'ye verdi.
Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel'in araştırma önergesi
Van Milletvekilimiz Tayip Temel'in araştırma önergesi.
Batman Milletvekilimiz Necdet İpekyüz, ilaç fiyatlarına gelen zam sonucu yaşanan sıkıntıların giderilmesi, yurttaşların ihtiyaç duyduğu ilaçlara erişiminin kolaylıkla sağlanması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sundu
Milletvekillerimiz Dünya Anadili Günü sebebiyle kültür, anadili hakkı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillere ilişkin TBMM'ye önergeler verdi.
Van Milletvekilimiz Murat Sarısaç'ın TBMM'ye verdiği araştırma önergesi.
İstanbul Milletvekilimiz Oya Ersoy çocuk istismarının engellenmesi ve suçluların gerekli cezayı almaları amacı ile Meclis Araştırması istedi.