Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Ekonomi Komisyonumuz, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasını öngören 3 maddelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclise verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneklerinin verilmesinin ve işten çıkarma yasağının 30 Haziran'dan sonra da devam etmesini düzenleyen kanun teklifimiz.
Grup Başkanvekillerimiz, nefret söyleminin ve yaratılan toplumsal kutuplaşmanın düzeyi ve sonuçlarının, sebepleriyle beraber ortaya çıkarılması için Meclis araştırması istedi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, iktidarların sürekli öne sürdüğü ‘dış mihraklar’ın ve ‘ dış güçler’ in kim olduklarının açığa çıkarılması ve alınması gereken önlemlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz hasta mahpusların insani koşullarda tedavilerinin sağlanması ve yaşam haklarının güvence altına alınması için TBMM'de genel görüşme açılmasını talep etti.
Grup Başkanvekillerimiz, başta engelli öğretmenler olmak üzere engellilerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Hasta tutuklular hakkında tutuklama tedbirlerinin uygulanmaması ve hasta hükümlülere seçenek yaptırımların sunulması amacıyla Grup Başkanvekillerimiz TBMM'ye kanun teklifi verdi.