Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan, milletvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu'nun imzasıyla TBMM’ye ‘Zincir Marketler Kanun Teklifi’ verdik.
Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan, çiftçilerin maruz kaldıkları sorunların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi verdi
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, SADAT'ın El Nusra terör örgütüne silah gönderdiğine dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Konuya ilişkin olarak 55 milletvekilimiz 55 soru önergesi verdi, Grup Başkanvekillerimiz ise Özkan’ın tahliyesine yönelik koşulların sağlanması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
Ankara Milletvekilimiz Filiz Kerestecioğlu, kadın yoksulluğunun araştırılması ve alınacak önlemlerin tespiti için Meclis'te bir komisyon kurulmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimiz, Sedat Peker'in sosyal medyada yaptığı açıklama ve iddialarının araştırılması ve kamuoyunu tatmin edici bir sürecin işletilmesi için Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.
Bingöl’de R.Ö. isimli bir kadının uzman çavuş Ferhat K. tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmasını Meclis gündemine taşıdık.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Kadın Meclisi Sözcümüz Ayşe Acar Başaran'ın kadınların kayıt dışı çalıştırılması, düşük ücret alması ve KOD-29 ile hedef alınması gibi sorunlarının giderilmesi amacıyla verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan, güvencesiz kapanmaya karşı tedbirlerin alınması için verdiğimiz kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin muhalefet şerhimiz.
Grup Başkanvekillerimiz, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin yaratacağı olumsuz etkileri tespit etmek ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla TBMM’nin acil ve özel bir gündemle toplanmasını talep etti.