AKP Hükümeti, işçileri göz göre göre ölüme gönderen çalışma düzeni ve bu çalışma düzenine gerekçe olarak gösterilen ekonomi politikalarının Türkiye’deki uygulayıcısı olarak iş cinayetlerinden birinci dereceden sorumludur.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:
İnsanca yaşama ve çalışma koşullarını sağlamak, iş cinayetlerine karşı ortak mücadele yürütmek üzere tüm emek ve demokrasi güçlerini bir araya gelmeye çağırıyoruz
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.
Eş Genel Başkanlarımızın açıklaması.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.
Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.
Eş Genel Başkanımızın açıklaması.