DİSK’in talep ve önerileri doğrultusunda hazırlanan, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz, İstanbul Sözleşmesinden çekilmenin yaratacağı olumsuz etkileri tespit etmek ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla TBMM’nin acil ve özel bir gündemle toplanmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimizin, İstanbul Sözleşmesinden çekilmenin yaratacağı olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesi.
Kadın Meclisi Sözcümüz Ayşe Acar Başaran, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, AİHM kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunların ivedi şekilde çözülmesi amacıyla TBMM'de genel görüşme yapılmasını talep etti.
Tüm milletvekillerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Parti Sözcümüz ve Mardin Milletvekilimiz Ebru Günay'ın araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz artan polis şiddetinin araştırılması ve önlenmesi için bir yol haritasının çıkarılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç Yükseköğretim Kanunun kaldırılması için kanun teklifi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç TBMM’nin acil ve özel bir gündemle toplanması için genel görüşme talep etti.